پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

منظور از مسايلي كه هنوز عمل نكرده چيست؟ آيا اگر به فتواي ديگري عمل نموده هم همين مفهوم را دارد؟ آيا مي توان در مسايلي چون موسيقي و رقص از يكي از مراجع و در مسايل ديگر چون روزه و نماز از ديگري تقليد كرد يا فقط اين حكم محدود به معاملات و عبادات است؟ منظور از عبادات چيست؟

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
اگر انسان به حج نرفته باشد ، در مسائل حج از مرجع خود تقليد نکرده است . اگر تا به حال نذر نکرده باشد، در مسائل نذر به نظر مرجع خود عمل نکرده است.
اگر به فتواي مرجع ديگر که مساوي با مرجع شما است، عمل کرده باشيد ، همين حکم را دارد . ديگر نمي توانيد در آن مسائل از مرجع خود تقليد کنيد .
در صورتي که بدانيد که مرجع ديگري از لحاظ علمي با مرجع شما مساوي است ، در مسائلي که تا به حال براي شما پيش نيامده و به فتواي مرجع تقليد خود عمل نکرده ايد ،مي توانيد ازمرجع دوم تقليد کنيد. فرقي نمي کند که موسيقي ويا هر مسئله ديگري باشد . اين حکم محدود به معاملات و يا عبادات نيست. بايد بدانيد که مرجع دوم از لحاظ علمي مساوي با مرجع شما مي باشد . دانستن اين مسئله کمي دشوار است.
منظور از عبادات ومعاملات يعني يک سري مسايل کلي ،چون ممکن است يک مرجع مثلا در عبادات (نماز ، روزه ، طهارت ،خمس ،زکات و...)بيش تر تلاش کرده ، در اين قسمت از علميت بيش تري برخوردار باشد ويک مرجع ديگر در قسمت معاملات (بيع ، اجاره ، مضاربه ، جعاله و...) اعلم باشد. بنا براين اگر مقلدي اهل علم بود و تشخيص داد که فلان مرجع در اين قسمت از ابواب احکام از مهارت بالاي برخودار است و مرجع ديگر در ابواب ديگري مهارت دارد ،مي تواند برخي از ابواب فقهي را از يک مرجع و برخي ديگر را از مرجع دوم تقليد کند .اين حکم شامل مسايل جزئي نمي شود .