پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

من از گذشته همسر خود كه ارتباط تلفني داشته با خبرم و با گذشت مدتي از ازدواجمان هر موقع ياد اين موضوع مي افتم از زندگي بيزار ميشوم چه كار بايد كنم تا با اين موضوع كنار بيايم در صورتي كه همسرم بسيار به من وابسته شده و از اين موضوع بسيار رنج ميبرد

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
اين نوع تفکر و بيزاري جويي نوعي تفکر سواسي است که ريشه در برخي مشکلات دروني شما دارد.
نيک بپذيريم که همسر شما بعد از توبه مانند کسي است که از اساس گناهي نکرده است. بالاخره همه ما انسان ها در پيشينه خود با مسايلي روبرو بوده ايم و جاي هيچ ترديدي در اين زمينه نيست. اگر قرار باشد هيچ کس با پيشينه قبلي ديگري کنار نيايد سنگ روي سنگ بند نمي شود و هيچ ازدواجي به سامان نخواهد رسيد.
چه بسا اگر همسر شما از پيشينه شما باخبر گردد يک لحظه هم نتواند با شما زندگي کند.
وقتي خدا و اولياي او با پيشينه افراد اين گونه تعامل مي کنند که انگار چيزي اتفاق نيفتاده است چرا ما اين گونه نباشيم.
بايد دانست اگر همسر انسان در گذشته روابط نامشروع مکرر داشته باشد باز در صورت توبه جاي نگراني و بيزاري نيست چه رسد که اين ارتباط در حد تلفن و صرفاً براي ارضاي نيازهاي عاطفي بوده است.
در هر صورت اين تفکر وسواسي همان طور که از نامش پيداست چيزي جز وسوسه شيطاني نيست. وسوسه شيطاني که مي خواهد شما را روز به روز از خداوند دورتر نمايد.
توصيه مي شود براي گذر مسالمت آميز از اين شرايط و مهارت آموزي در زمينه مواجهه با افکار خودآيند منفي و نشخوار ذهني به يک روانشناس باليني مراجعه نماييد.
در صورت تمايل مي توانيد با مشاورين اين مرکز با شماره 09640 بدون کد و هزينه تماس حاصل نماييد.