پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

آبی که بعد از بول خارج می شود و بسیار به منی شبیه است، نه از لحاظ آن سه شرط، بلکه به لحاظ حالت، غلظت و تمامی ویژگی های فیزکی که منی دارد چه حکمی دارد؟ به نظرم این مایعی که من می گویم با مذی و ودی متفاوت است.

پاسخ:
مايعي كه از انسان خارج شود، يكي از همان چيزهايي است كه در توضيح المسايل آمده است . مايع خارج شده اگر ويژگي هاي مني را نداشته باشد و استبرا از بول نيز صورت گيرد، حكم ودي را دارد و پاك است، اگر چه شكل ظاهري آن متفاوت با آنچه باشد كه از ودي تصور مي كنيد.