پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

دختر خانمی در دوران مجردی، با پسری دوست می شود و بعد از مدتی اغفال شده و با او هم بستر می شود و از حالت باکره گی خارج می شود. پسر هم او را رها کرده و حاضر به ازدواج با او نمی شود. دختر هم پشیمان شده و توبه می کند. بعد از چند ماه برای دختر خواستگار می آید؛ تکلیف این دختر چیست؟ الف) به خواستگارها بگوید که باکره نیست و قبلا با پسری ارتباط داشته (که در این صورت به احتمال قوی هیچ پسری او را به همسری بر نمی گزیند و آبرویش هم می رود) ب) به خواستگارها بگوید که باکره نیست ولی علتش را دروغ بگوید مثلا بگوید به خاطر ورزش این گونه شده و یا در دوران نوجوانی صدمه دیده (که در این صورت دروغ گفته) ج) به خواستگارها نگوید و خود را باکره نشان دهد. (که در این صورت دروغ گفته و چون باکره گی شرط عقد بوده، خلاف نموده و احتمالا عقد هم باطل است. ضمن این که ممکن است در شب زفاف، حقیقت آشکار شود.) د)... با توجه به این شرایط تکلیف دختر چیست؟

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
هرگز لازم نيست درباره آنچه اتفاق افتاده است، به خواستگار چيزي بگويد . اگر چيزي نگويد و عقد خوانده شود ،عقد صحيح است و باطل نيست، ولي اگر عقد بر مبناي باکره بودن دختر خوانده شود و شوهر بعد ا بفهمد که باکره نبوده، به نظر بعضي از مراجع(نه همه مراجع) معظم تقليد حق فسخ عقد را دارد. (1) اما معمولا شوهر متوجه نمي شود .اگر هم متوجه شود ،نمي فهمد علت کار چه بوده است ،چون بعضي از دختران به طور مادر زاد باکره نيستند . بعضي در بچگي بکارت را ازدست مي دهند . بعضي در تصادف بکارت شان زايل مي شود. پس ممکن است شوهر اصلا متوجه نشود و يا متوجه شود، ولي چيزي نگويد . اگر سوالي داشته باشد، دختر مي تواند به گونه اي از سرش باز کند . از طرفي دختر اگر برايش ضرورت داشته باشد که باکره باشد ،مي تواند قبل از شوهر کردن با مراجعه به دکتر متخصص بکارتش را ترميم نمايد .
در هر صورت به ياد داشته باشد که هرگز به شوهر يا کسي ديگر نگويد که قبلاً با كسي ديگر ارتباط جنسي داشته‌ است.
پي نوشت:
1. توضيح المسائل مراجع ،ج2،م2444.