پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
شب هاي 18 تا 24 خصوصيت خاصي براي انعقاد نطفه و اثر منفي روي سلامت جنين ندارد،
اگر اين شب ها مصادف با ايام قمر در عقرب باشد و يا مواردي که نزديکي و انعقاد نطفه در آن زمان کراهت دارد، مصادف با اين شب ها باشد ، انعقاد نطفه و نزديکي کراهت دارد .ممکن است روي سلامت جنين از جهات مختلف اثر منفي بگذارد.
هم چنين اگر اين شب ها مصادف با ايام شهادت ائمه باشد، خوب است که انسان به احترام شهادت و مصيبت داري امامان معصوم، از نزديکي و انعقاد نطفه خود داري کند، ولي اگر کسي نزديکي نمايد و نطفه اي منعقد شود، اشکال ندارد.
بعضي ايام و زمان ها نزديکي با همسر حرام است. اگر در اين زمان ها نطفه منعقد شود ،ممکن است اثرمنفي روي زندگي آينده جنين بگذارد. بعضي ايام و زمان ها نزديکي با همسر کراهت دارد .در اين زمان ها اگر نطفه منعقد شود، تأثير منفي کم تر دارد . بعضي از زمان ها نزديکي و انعقاد نطفه خوب مي باشد. به هر سه مورد به طور اختصار اشاره مي کنيم.
ا: موارد و زمان‏هايى كه نزديكى و آميزش با همسر در آن ها حرام است، عبارت است از:
1. در حال احرام،
2. زمان نفاس،
3. در حال اعتكاف،
4. دوران قاعدگى،
5. در حال روزه واجب،
6. زمانى كه زن كم تر از نه سال داشته باشد،
7. جايى كه طواف و نماز نساء در حج را به جا نياورده باشد.(1)
ب: مواردي که نزديکي با همسر و انعقاد کراهت دارد.
1- بين طلوع فجر تا طلوع آفتاب
2- بين غروب آفتاب تا غروب شفق
3- در روزي که آفتاب گرفته شود‌(و شبي که ماه گرفته شود)
4- در روز (و شبي) که زلزله شود
5- در روز (و شبي) که باد سياه يا سرخ يا زرد بدمد.
6- زفاف كردن در وقتى كه ماه در برج عقرب يا تحت الشعاع باشد مكروه است.
7- در شب عيد فطر و شب عيد قربان جماع کراهت دارد.
8- در برابر آفتاب جماع کردن کراهت دارد مگر آنکه پرده بياويزى.
9 در شب نيمه شعبان
10-در ميان اذان و اقامه
11- جماع بدون وضو با همسر درحالتي که حامله باشد، کراهت دارد، ولي اگر وضو بگيرد، اشکالي ندارد.
11- در روز آخر ماه شعبان
12- جماع کردن بر پشت بام
13- شبي که فرداي آن به سفر برود.
14 جماع کردن در ساعت اول شب (غير از شب جمعه)
ج: ساعاتي که نزديکي کردن با همسر خوب مي باشد:
1- در شب دوشنبه که اگر فرزندى به هم رسد ،حافظ قرآن و راضى به قسمت خدا باشد.
2- جماع کردن در شب سه شنبه که اگر فرزندى به هم رسد ، سعادت اسلام او را روزى شود . دهانش خوشبو ودلش رحيم و دستش ‍ جوانمرد و زبانش از غيبت و بهتان پاك باشد.
3- شب پنج شنبه که اگر فرزندى به هم رسد ،حاكمى از حكام شريعت يا عالمى از علما باشد .
4- روز پنجشنبه وقتى كه آفتاب در ميان آسمان باشد که اگر فرزندى به هم رسد ،شيطان نزديك او نشود تا پير شود .خداوند سلامتي در دين و دنيا را براي او عنايت مي کند.
5- شب ‌جمعه و فرزندى به هم رسد ،خطيب و سخنگو باشد .
6- روز جمعه بعد از عصر که اگر در اين ساعت فرزندى به هم رسد، از دانايان مشهور باشد. (2)
پى‏نوشت‏
1. العروة الوثقى، ج 1، احكام الحائض، السابع و احكام النفاس، م 10، ج 2، المفطرات، الثالث، و اقسام الصوم، السابع و احكام الاعتكاف و احكام النكاح، فصل 2، م 1 ؛توضيح المسائل مراجع، م 450 و 513 و 1584 ؛آيت‏اللّه نورى، توضيح المسائل، م 452 و 515 و 1581 ؛آيت‏اللّه وحيد، توضيح المسائل، م 456 و 520 و 1592 العروه الوثقى، احكام الاعتكاف‏.
2. امام خميني، تحرير الوسيله، ج2 ،کتاب النکاح، مسئله 8 ؛محمد باقر مجلسي، حليت المتقين، فصل آداب فضيلت ازدواج.