طی جلسه ای صورت گرفت؛
جلسه هم اندیشی کارشناسان بخش مکتوب به منظور بررسی مسائل جاری بخش مکتوب.انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، جلسه کارشناسان بخش مکتوب به منظور بررسی مسائل جاری بخش مکتوب و هم فکری کارشناسان و مدریت بخش در راستای تقویت کمی و کیفی فعالیت های بخش مکتوب برگزار شد.

در این جلسه ابتدا گزارشی از فعالیت های جاری بخش و برنامه های آینده توسط مدیر بخش کتبی ارائه و سپس هر یک از کارشناسان به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود پیرامون فعالیت ها و برنامه های بخش پرداختند.

شایان ذکر است بخش مکتوب با بهره مندی از کارشناسان متخصص و اهل قلم در رشته های مختلف دینی، عهده دار پاسخگویی پژوهشی به سوالات ویژه است.