از سوی بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت؛
به همت بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی، کتاب الکترونیک و کتاب صوتی با موضوع حجاب و سیاست تدوین و انتشار یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، گروه سیاسیِ بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، کتاب الکترونیکی با موضوع «حجاب اجباری» تولید و منتشر کرد. در این کتاب به ده پرسش مهم در حوزۀ حجاب قانونی با عناوین ذیل پاسخ داده شده است:

1. مبنای فقهی الزام به حجاب 

2. تکلیف حجاب بر غیر مسلمان 

3. تنها کشور در حجاب اجباری 

4. حجاب تحمیلی یا توهین به انسانیت 

5. حجاب تحمیلی و دین‌زدگی 

6. متهم بودن زنان 

7. تحمیل، عملی رضاخانی 

8. امام و سخن نگفتن  ازحجاب اجباری 

9. توهینِ تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی 

10. رفتارهای اشتباه گشت ارشاد 

علاقمندان می توانند جهت استفاده و نشر این کتاب به سایت مرکز ملی به نشانه https://my.pasokhgoo.ir/book/147 مراجعه نمایند.