از سوی بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت؛
به همت بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی، کتاب الکترونیک و کتاب صوتی با موضوع حجاب اجباری (اخلاق) تدوین و انتشار یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، گروه اخلاقِ بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، کتاب الکترونیکی با موضوع «حجاب اجباری» تولید و منتشر کرد. در این کتاب به پنج پرسش مهم در حوزه حجاب اجباری با عناوین ذیل پاسخ داده شده است:

1. امر به حجاب و تحریص به بی حجابی 

2. مقایسه حجاب قبل و بعد از انقلاب 

3. تاثیر اجبار حجاب در امور فرهنگی 

4. اکتفاء برخورد قانونی به مسئلۀ حجاب

5. حجاب اجباری یا الزام به قانون حجاب

علاقمندان می توانند جهت استفاده و نشر این کتاب به سایت مرکز ملی به نشانه https://my.pasokhgoo.ir/book/146 مراجعه نمایند.