برگزاری جلسات دانش افزایی برای کارشناسان خواهر توسط سرکار خانم همت یار مسوول قسمت بانوان دفتر مقام معظم رهبری در تهران

جلسات دانش افزایی توسط اساتید نخبه و خبره در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات شرعی شعبه خراسان رضوی برگزار میشود . سید مهدی ضیاءالحق «معاون مرکز ملی پاسخگویی به سوالات شرعی شعبه خراسان رضوی» با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت بالابردن سطح دانش کارشناسان پاسخگو، این جلسات به صورت پیوسته با اساتید برجسته برگزار می گردد و هدف از برگزاری این جلسات بالابردن سطح علمی کارشناسان می باشد. ضیاءالحق در ادامه افزود: این کارگاه آموزشی با موضوع احکام بانوان با حضور سرکار خانم همت یار «مسئول بخش بانوان دفتر مقام معظم رهبری در تهران» برگزار شد.