طی جلسه ای در مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد؛
طی جلسه ای مدیر مرکز مطالعات و پاسخگویی حوزه از مرکز ملی پاسخگویی بازدید و بر لزوم برقراری تعاملات تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، طی جلسه ای حجت الاسلام پورامینی «مدیر مرکز مطالعات و پاسخگویی حوزه» و همکاران وی از مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی بازدید کردند.

در این جلسه که با حضور مدیران مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد، در ابتدا حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد اصغری «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی» گزارشی از بسترهای پاسخگویی، معرفی سامانه پاسخگو و فعالیت ها و ظرفیت های رسانه ای مرکز ارائه کرد.

در ادامه حجت الاسلام پورامینی ضمن تقدیر از فعالیت ها و خدمات مرکز ملی پاسخگویی نکاتی در خصوص فعالیت های پاسخگویی ارائه کرد. لزوم تفکیک شبهه و سوال برای بررسی دقیق تر، تبادل محتوای دو مرکز، برگزاری جلسات آموزشی به صورت مشترک، گسترش نمایندگی های استانی و ایده پردازی پاسخگویی به شبهات مهم ترین نکاتی بود که مدیر مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه مطرح کرد.

در این جلسه مدیران بخش های مختلف دو مرکز نیز پیشنهادات خود را مطرح کردند.

در پایان طرفین بر بر ضرورت برقراری تعامل فی ما بین تاکید کردند و مقرر شد کمیته ای کارشناسی تشکیل شود تا مقدمات فعالیت های مشترک تدوین گردد.