طی حکمی صورت گرفت؛
طی حکمی رئیس مرکز ملی پاسخگویی اعضای کمیته امور پاسخگویان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد اصغری «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی» اعضای کمیته امور پاسخگویان را منصوب کرد.

در این حکم حجت الاسلام اصغری حجج اسلام دکتر سید حسن هاشمی، دکتر حامد قرائتی، دکتر سید ناصر موسوی و جناب آقای جانقلی را به عضویت در کمیته امور پاسخگویان منصوب کرد.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی در این حکم احراز شرایط اختصاصی جذب و بکارگیری پاسخگویان، تعیین رتبه علمی پاسخگویان، صدور مجوز انعقاد و یا تمدید قرارداد پاسخگویان، تصویب نهایی آئین نامه های داخلی و دستورالعمل های مربوط به پاسخگویان و تعیین تکلیف سایر امور مربوط به پاسخگویان که نیازمند تصمیم گیری جمعی است از جمله شرح وظایف این کمیته دانسته و اظهار امیدواری کرده است که با تشکیلات جلسات مستمر بتوان از ظرفیت های موجود در مرکز نهایت بهره مندی صورت گیرد.