از سوی رئیس پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت:
طی حکمی از سوی ریاست پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی، آقای رضا شجاعی به سمت سرپرست کارشناس مسئول گروه اخلاق منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن هاشمی جزی طی حکمی، آقای رضا شجاعی را به سمت «سرپرست کارشناس مسئول گروه اخلاق» منصوب کرد.

رئیس پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی در این حکم ارتقاء پاسخگویی مطلوب تر با استفاده از ظرفیت کارشناسان را خواستار شد.

همچنین وی از زحمات یک ساله جناب حجت الاسلام والمسلمین مهدی احمدپور که جهت پیشرفت فعالیت های گروه اخلاق تلاش ارزشمندی داشتند تقدیر و تشکر کرد.