روز قدس

بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی #کتاب_الکترونیک منت

بخش مکتوب و رسانه مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی کتاب_الکترونیک منتشر کرد. 
در این کتاب به چند پرسش‌ سیاسی پیرامون قدس و جبهه مقاومت تحت عنوان «روز قدس» پاسخگویی شده است.
عناوین مطرح شده در این پرسش و پاسخ ها به شرح ذیل است: 
1. تبیین چرایی تلاش جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی اسرائیل 2. راهبرد انتقام سخت؛ چرایی و چگونگی 3. چرایی حضور ایران در کشورهای منطقه 4. تفاوت روش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اسرائیل و داعش 5. وضعیت‌سنجی حمایت ایرانیان از مردم مظلوم فلسطین

جهت مطالعۀ این کتاب به آدرس mmps.ir/rozqods مراجعه فرمایید.