کلام و اعتقادات

صفات الهی

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. عینیت ذات و صفات  
2. نامتناهی بودن خداوند    
3. انفعال الهی از حالات بندگان    
4. بینیازی خداوند و لزوم قصد قربت در عبادات    
5. کمال مطلق بودن خداوند    

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/syGHo

علم و دین

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. مراحل رشد جنین   
2. عامل ایجاد تگرگ   
3. تعارض علم و گزاره های کیهانی  قرآن    
4. کرونا؛ تنافی علم و دین؟    
 

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/zVpSP

دعا

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :
1. نقش مصلحت در استجابت دعا   
2. انفعال الهی از دعای بندگان   
3. تاثیر دعا بر کار و برکت    
4. اصرار بر دعا   
5. رابطه نفرین و مشکلات    

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/XmLgH

فلسفه احکام

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. تفاوت دیه نوزاد پسر و دختر

2. حقوق برده در اسلام 

3. فلسفه روزه داری

4. نقش اقلیم در تفاوت سن تکلیف.

5. مجازات علنی مجرم و کرامت انسانی

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

صفحه‌ها