فلسفه احکام

محتوای این کتاب با موضوعات ذیل :

1. تفاوت دیه نوزاد پسر و دختر

2. حقوق برده در اسلام 

3. فلسفه روزه داری

4. نقش اقلیم در تفاوت سن تکلیف.

5. مجازات علنی مجرم و کرامت انسانی

را می توانید در این لینک مطالعه بفرمایید.

https://mmps.ir/DXPpM