مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی

مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی
نتایج‌ آزمون احکام، ویژه‌ مبلغان پاسخگو به مسائل شرعی و متقاضی فعالیت در مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی نمایندگی خراسان رضوی اعلام شد.