مباحث نظري تاريخ

انجام گروهی دعا و نیایش، در سیرۀ اهل‌بیت (علیهم السّلام) نیز معمول بوده؛ ولی شاید نه به‌صورت امروزی و با این نظم و نسقی که ما برگزار می کنیم
مطلب ارسالی شما بعد تایید مدیریت در سایت نمایش داده خواهد شد.