کلمات کلیدی: شبهات، محرم، مرکز ملی پاسخگویی، انجمن گفتگوی دینی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی این نرم افزار اندرویدی با جمع آوری و ساماندهی سوالات مرتبط با موضوع محرم توسط بخش انجمن گفتگوی دینی مرکز تولید و عرضه شد.