توسط گروه علمی روان شناسی و مشاوره مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت
مدیر علمی گروه مشاوره و رواشناسی مرکز ملی پاسخگویی از برگزاری کارگاه دو روزه زوج درمانی در ساختمان آموزش دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی، دکتر عبدی ضمن اعلام برگزاری این کارگاه دو روزه که در تاریخ 20 و 21 تیرماه به مدت 16 ساعت برگزار گردید، از استقبال خوب کارشناسان بخش مشاوره و روانشاسی مرکز خبر داد.

وی در خصوص سرفصل های دوره افزود: مباني و اصول زوج درماني شناختي رفتاري، ارزيابي در زوج درمانی شناختی رفتاری، ساختار و فنون رفتاري در زوج درماني شناختي رفتاري، فنون شناختي در زوج درماني شناختي رفتاري از عناوین اصلی این دوره بود.

مدیر علمی گروه مشاوره و روانشناسی مرکز در ادامه افزود: روز اول بیشتر مباحث نظری همچون مولفه های رفتاری در رابطه همسران، رفتارهای مثبت و منفی میان زوجین، رفتارهای مثبت جزئی و رفتارهای مثبت عمده، رفتارهای مثبت ابزاری و رفتارهای مثبت ابرازی و سهم نسبی هر کدام در روابط نزدیک، عوامل شناختي و هیجانی در مشکلات زوج و خانواده، الگوهای تعاملی ارتباط همسران، و ارزیابی و ابزار آن مطرح شد و روز دوم اختصاص به بیان و تشریح مباحث کاربردی و تکنیکال داشت. انواع فنون درمانی در زوج درمانی شناختی رفتاری مثل فنون رفتاری، فنون شناختی و فنون هیجانی، از جمله مباحث مربوط به جلسات روز دوم بود. ضمناً کارگاه به صورت کاملاً تعاملی و مشتمل بر role play  اجرا شد.

دکتر حمزه عبدی برگزاری این دوره توسط استاد توانمند سرکار خانم فرشته موتابی را از دیگر ویژگی های اثرگذار این دوره برشمرد و افزود: وی دارای مدرک دکترای روان‌شناسی بالینی از دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشند. همچنین در کارنامه خود برگزاری ده ها کارگاه آموزشی موفق در حوزه های مختلف روانشناسی را دارد.

مدیر علمی گروه مشاوره مرکز ملی پاسخگویی در پایان ضمن تشکر از استاد دوره خانم دکتر موتابی و برگزار کنندگان آقایان اصفهانیان، شمس و تیمورنژاد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه یکی از مسائل پربسامد در حیطه مشاوره مسائل و مشکلات مربوط به روابط همسران می باشد، مباحث طرح شده در این کارگاه در حیطه پاسخگویی بسیار سودمند و کاربردی خواهد بود.