با سلام
احتراماً سوالم راجه به موضوع خرید و فروش در ماه صفر است که آیا گناه دارد . ؟
ماشینی دارم که می خواهم بفروشم

احتراماً سوالم راجه به موضوع خرید و فروش در ماه صفر است که آیا گناه دارد . ؟
ماشینی دارم که می خواهم بفروشمم و می خواهم بدانم آیا پول حاصل از این فروش برایم برکت خواهد داشت یا خیر ؟
با تشکر

با سلام و تشکر به خاطر ارتباطتان با اين مرکز !
خرید و فروش در ماه صفر اشکال ندارد و در برکت پول آن بین ماه صفر و ماهای دیگری سال فرق نمی باشد.
تنها روزی که در بعضی از روایات خرید و فروش بی برکت دانسته شده است ، روز عاشورا است، آن هم نه به این معنا که خرید و فروش حرام شده باشد ؛ بلکه اگر کسی در روز عاشورا چیزی پس انداز کند برکت در آن نخواهد بود . اما در غیر از روز عاشورا در تمام ماها و روزهای سال خرید و فروش اشکال ندارد و فرقی بین ماه صفر و غیر صفر نمی باشد. (1)
پی نوشت:
1. سؤال تلفنی(7840001-0251) از دفتر آیة الله مکارم شیرازی.