با وجو داینکه شیطان در ماه رمضان در بند است عامل گناهان چیست؟
نمایش در: 
نمایش در صفحه اول سایت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.