از سوی پشتیبانی علمی مرکز برگزار شد:
کارگاه چهار ساعته با موضوع گونه شناسی شبهات فقهی با تاکید بر شبهات خمس در مرکز ملی پاسخگویی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در این نشست حجت الاسلام سید حسن هاشمی جزی به بیان گونه شناسی شبهات فقهی و علت و علل آن پرداخت و بصورت مطالعه موردی به بحث خمس اشاره کرد.

مسئول پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی کارکردها و قابلیت های خمس، گونه شناسی مخالفین خمس و کلیدواژه ها و تکنیک های طراحی شبهات خمس را مطرح کرد.

وی امکان ایجاد شبکه سازمان وکالت به مثابه بستر تشکیلاتی شبکه سازی شیعی، متمرکز کردن ظرفیت انسانی و اقتصادی شیعه در مسیر اراده امام علیه السلام، بسترسازی مشارکت همگانی در تبلیغ مذهب، دلیلی بر وجود حکومت دینی، دارای جنبه اثباتی و انحصاری برای ولایت فقیه، آبروداری و یاری رسانی به خاندان رسالت، زمینه سازی استقلال حوزه و دارای آثاری چون طهارت مال، وسعت رزق و ... را از مهمترین کارکردها و قابلیت های خمس دانست.

حجت الاسلام دکتر هاشمی جزی در ادامه به بیان گونه شناسی مخالفین خمس پرداخت و گروه های شبه افکن در قالب گروه های عقیده محور، منفعت طلب، مخالف با نهاد روحانیت، رقیب پندار و دارای انگیزه های درونی برشمرد و برای هر یک مصادیق خاص خود را ذکر کرد. و در پایان به بررسی کلیدواژه ها، تاکتیک ها و تکنیک های طراحی شبهه پیرامون خمس پرداخت.

این کارگاه یک روزه در ساختمان امام حسین علیه السلام مرکز ملی پاسخگویی شعبه اصفهان برگزار شد.