از سوی گروه علمی اخلاق مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی سؤالات پرتکرار و مهم در زمینه نفس، وسواس نفسانی و سیر و سلوک از نظر اخلاق طی دو جلسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، نشست گروه علمی اخلاق در دو جلسه با موضوعات مهم نفس، وسواس نفسانی و سیر و سلوک از نظر اخلاق برگزار شد.

در این جلسه استاد رستگار «استاد و پژوهشگر» سوالات پرتکرار در این زمینه مانند تعریف معرفت نفس، علت خودشناسی، تفاوت بین نفس و روح، کیفیت تفکری که انسان را به معرفت نفس می رساند و اثرات آن، فرق خودشناسی عرفانی با خودشناسی روان شناسی، چگونگی معرفت نفس که باعث معرفت خداوند می شود، معنای حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه، تعریف حدیث نفس و تفاوت آن با وسوسه نفس، فرق بین وسوسه اخلاقی و وسواس روان شناسی، تفاوت عزت نفس با اعتماد به نفس، نشانه های عزت نفس، تفاوت عزت نفس و غرور و خود بزرگ بینی را مطرح و پاسخ های متقن آن را ارائه کرد.

وی در انتهای جلسه لیستی از کتاب های مفید در این زمینه در سه سطح معمولی، متوسط و عالی را جهت استفاده کارشناسان و هم معرفی به پرسشگران مرکز ملی متناسب با سطح آنها ارائه نمود.