از سوی گروه علمی تاریخ مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی که با حضور جمعی از کارشناسان گروه تاریخ مرکز ملی پلسخگویی به صورت بر خط برگزار شد، حجه الاسلام مرتضی بهرامی خشنودی در خصوص نحوه مواجهه با مشهور

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی حجه الاسلام بهرامی خشنود استاد تاریخ با دسته بندی مستندات تاریخی و توجه به اهمیت هر یک از این دسته ها به تبیین موضوع پرداخت.

وی گفت به برخی مشهورات و روضه ها از جنبه اعتقادی نقد وارد است و برخی دیگر از جنبه تاریخی، که در تبیین جنبه های مربوط به اعتقاد افزود: جنبه اعتقادی یعنی اینکه مسئله ای مشهور است ولی اشکال اعتقادی دارد. که در چنین مواردی نباید آن را پذیرفت و حتی اگر جایی چنین روضه ها و مشهوراتی نقل شد چنانچه زمینه فراهم بود باید اظهار مخالفت کرد.

حجه الاسلام بهرامی در بیان مصداقی از این دست به مراسم های 9 ربیع اشاره کرد و گفت: این موارد به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

وی در ادامه افزود: اما زمانی است که مسئله تاریخی است و به لحاظ مستندات و منابع کهن به وجود یا عدم آن شبهه و اشکالاتی وارد است که در این صورت نباید چندان سخت گیری شود و می توان گفت اگر چه از نظر تاریخی قابل دفاع نیست ولی مشکل اعتقادی هم ندارد.

این استاد تاریخ در این نشست علمی مجازی گفت: اینکه میزان حساسیت ما در مواجهه با این بحث ها چگونه عمل کند مهم است و در دسته بندی دیگری گفت: برخی مسائل و روضه ها اشکال فقهی دارند. به عنوان مثال اینکه امام حسین (ع) حج خود را ناتمام گذاشتند از نظر فقهی درست نیست و جنبه اعتقادی هم ندارد.

حجه الاسلام بهرامی گفت: در جنبه دیگر این مسئله باید دقت کرد که شبهات و یا مشهورات در میان چه طیفی نقل می شود. چرا که ممکن است این مشهورات از زبان عوام مثل تعزیه خوان ها بیان شود و یا اینکه در محافل خواص جامعه ی اسلامی مطرح شود.

وی افزود: به عنوان مثال گاهی دیده می شود که برخی از روضه های مشهور و نامعتبر در محضر برخی علما یا توسط آنها خوانده می شود که تقابل با چنین مصادیقی دشوار خواهد بود.

حجه الاسلام بهرامی در ادامه و در بیان راه حل برای چنین مواردی گفت: در درجه اول باید از توهین به کسانی که چنین مشهوراتی را بیان می کنند و یا نقد می کنند پرهیز کرد چرا که ادب و احتیاط علمی اقتضا می کند که انسان بیانی محتاطانه داشته باشد، به این معنا که بگوییم برای ما ثابت نیست و یا اعتبار تاریخی ندارد نه اینکه ابزاری باشد برای توهین یا بی سواد و بی دین خواندن یکدیگر.

حجه الاسلام بهرامی در بیان راه حل های موجود برای چنین مسائلی تاکید کرد: باید تلاش کنیم ضمن پرهیز از خواندن روضه های طولانی به مطالب ارجاع تاریخی بدهیم  و به روضه خوانی های مستند رجوع کنیم. به عنوان مثال به کتبی چون مقتل معصومین یا مقتل جامع رجوع کنیم و آنها را در محافل نقل کنیم.

وی در پایان ضمن پر رنگ دانستن نقش رسانه ملی در این آگاه سازی ها و دامن نزدن به جریانات نا معتبر تاریخی گفت: باید در موارد نامعتبر مواقعی تذکر بدهیم اما به لحاظ بزرگداشت و همچنین گرامی داشت بزرگان می توان برای آنها مراسم گرفت و یادشان را زنده نگه داشت.