به همت گروه پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی برگزار شد
در این سلسله نشست ها اساتید به تبیین و بررسی ابعاد مختلف واقعه غدیر در منابع حدیثی، تاریخی و کلامی اهل سنت پرداختند.

به همت گروه پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی سلسله نشست های «بررسی غدیر در منابع اهل سنت» برگزار شد.

در این سلسله نشست ها که با شرکت کارشناسان مرکز ملی به صورت حضوری و عموم علاقه مندان به صورت مجازی برگزار شد، اساتید به تبیین و بررسی ابعاد مختلف واقعه غدیر در منابع حدیثی، تاریخی و کلامی اهل سنت پرداختند. 

در نشست اول حجت الاسلام سعادت پرور به تبیین موضوع  «بررسی غدیر در منابع حدیثی اهل سنت» پرداخت.

وی با بیان اینکه عواملی همچون کتمان یا انکار خبر غدیر از سوی برخی صحابه یا ترس راویان از نقل این خبر و ممانعت از فهم و تحلیل آن باعث عدم توجه کافی به واقعه غدیر از سوی برخی محدثان اهل سنت به این واقعه گردیده است در عین حال به نقل گسترده و متواتر حدیث غدیر در منابع متعدد و مهم اهل سنت همچون مسند احمد و مستدرک حاکم نیشابوری و ... اشاره کرده و مستندات فراوانی در این خصوص ارائه نمودند.