از سوی بخش پشتیبانی علمی مرکز برگزار شد:
در این نشست علمی رویکردهای متنوع تاریخی در مواجهه با مهدویت مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام حامد قرائتی در این نشست با توجه به کارکرد اجتماعی مهدویت در جوامع اهل سنت به بحث ضرورت، پیشینه تاریخی و گونه شناسی مهدویت در طی تاریخ پرداخت.

عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم، بازشناسی تعالیم و آموزه های دینی با در نظر گرفتن شرائط محیطی، توجه به قابلیت ها و چالش های(فرصت ها و تهدیدها) هر یک از تعالیم و آموزه های دینی، واکاوی تأثیر و تأثر مفاهیم و تعالیم دینی از عناصر و محرک های اجتماعی و سیاسی و توجه به فهم عرفی جامعه از تعالیم و آموزه های دینی، مقایسه کارکردی مفاهیم پذیرفته شده عمومی از معارف دینی با تعاریف نظری و نص گرا و نسبت سنجی باورها و تصاویر عرفی و حقایق نظری یا منصوص از معارف دینی را از جمله مهمترین مباحث مربوط به اهمیت و ضرورت این بحث دانست.

وی با بررسی گونه شناسی کارکرد مفهوم مهدویت در ادوار مختلف، مهدیت تنبیهی، تدریجی، ارتدادی، تقابلی، نمادین و اکتسابی را از انواع مهدیت روی داده در طی دوره های مختلف تاریخی اسلام دانست و به توضیح هر یک پرداخت.

مدیر سابق بخش مکتوب مرکز ملی پاسخگویی در انتها پراکندگی زمانی و مکانی و نسب مدعیان مهدوی را مطرح کرد.

علاقمندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر پیرامون این موضوع فایل ارائه را از سایت مرکز ملی پاسخگویی به نشانی http://pasokhgoo.ir/node/98043 دریافت نمایند.

شایان ذکر است نشست های علمی در بخش های شش گانه علمی مرکز که شامل قرآن و حدیث، احکام، اخلاق، مشاوره، کلام و تاریخ است با رویکرد پاسخگویی به طور مداوم برای کارشناسان پاسخگو برگزار می شود.