در این بازدید، گزارشی از روند فعالیت های مرکز ملی پاسخگویی ارائه و بر تعامل و همکاری کمیسیون های مختلف آموزشی و فرهنگی مجلس و مرکز ملی پاسخگویی تاکید شد.
مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، این جلسه با حضور آقایان حجت الاسلام طباطبایی نژاد، دکتر یزدی خواه، دکتر اختیاری و خانم لاجوردی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در محل مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام مخدوم «مدیر کل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی» و حجت الاسلام دکتر اصغری «رئیس مرکز ملی پاسخگویی» به ارائه گزارشی از فعالیت های مرکز ملی پاسخگویی و همچنین سامانه ها، بسترهای پاسخگویی و گروه های پاسخگویی مرکز ملی اشاره نمودند.

در این دیدار نیز نمایندگان محترم ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، بر تعامل و همکاری مستمر کمیسیون های مختلف آموزشی و فرهنگی مجلس و مرکز ملی پاسخگویی تاکید کردند.