عمادی

از سوی گروه علمی احکام مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی بحث موضوع شناسی الکل با محوریت پاسخگویی به سوالات شرعی مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، حجت الاسلام والمسلمین عمادی در این نشست سه موضوع مقدماتی شامل ترکیب شیمیایی، انواع الکل و دیدگاه فقها برای هر یک را مطرح کرد.

کارشناس موسسه موضوع شناسی احکام فقهی در ادامه به تشریح و تعریف و کاربرد انواع اتانول طبی و صنعتی پرداخت و با موضوع شناسی انواع الکل صنعتی که شامل متانول و اتانول می باشد گفت: بنابراین بسیار مهم است که وقتی پرسشگر می گوید حکم الکل چیست کدام الکل مد نظرش است.

شایان ذکر است نشست‏های علمی در بخش‏ پشتیبانی علمی در بخش های مختلف علمی مرکز بخصوص در زمینه احکام بطور پیوسته با رویکرد موضوع شناسی و پاسخگویی به سؤالات دینی برگزار می شود.