دارالحدیث

در بازدید از کارگاه تصحیح نسخ خطی دارالحدیث مطرح شد:
جمعی از کارشناسان گروه قرآن و حدیث مرکز از بخش تصحیح نسخ خطی پژوهشگاه دارالحدیث بازدید کردند.
تصحیح نسخ خطی، آمیزه ای از علم، فن و هنر

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی، این بازدید که به همت حجت الاسلام حکیمیان، مدیر گروه علوم قرآن و حدیث مرکز ملی پاسخگویی صورت گرفت، جمعی از کارشناسان این رشته با فرایند تصحیح نسخ خطی آشنا شدند.

در ابتدای این بازدید علمی، حجت الاسلام حمید احمدی جلفایی، مسئول بخش تصحیح نسخ خطی دارالحدیث به بیان مراحل چهارده گانه تصحیح نسخ پرداخت. که شامل:

 1. مطالعه بنیادین جهت تشخیص نسخه پایه
 2. تهیه منابع تصحیح و تحقیق و برنامه ریزی های لازم
 3. نسخ پژوهی تفصیلی و مراحل آماده سازی تصحیح
 4. تطبیق و مقابله نسخه های خطی
 5. مشابه یابی
 6. تعلیقه نگاری
 7. اعراب و ویرایش متن
 8. پژوهش اسناد و راویان کتاب
 9. تقویم نص
 10. پژوهش های تکمیلی و تنزیل هوامش
 11. بازبینی نهایی متن و رفع نواقص احتمالی
 12. مقدمه نگاری
 13. ضمایم، فهرست ها و نمایه ها
 14. ارزیابی، رفع ایرادها و ارسال پیشنهادها

سپس وی به طور اجمال به توضیح هر یک از این مراحل پرداخت و افزود:

معمولاً قدیمی ترین نسخ خطی کتب اربعه مانند اصول کافی و من لا یحضره الفقیه، در لندن می باشد. و مرحله جمع آروی و ارزیابی نسخ قدیمی از مهمترین و ابتدایی ترین فرایند تصحیح نسخ می باشد.

بعد از انتخاب نسخۀ محور، سایر مراحل تصحیح صورت می گیرد و در پاورقی تفاوت های نسخ ذکر می شود.

حجت اسلام احمدی در تبیین مزایای ارزشمند این طرح گفت:

این تفاوت عبارات، در فرایند اجتهاد بسیار راهگشاست و بخاطر همین هم این کار مورد تقدیر مراجع عظام تقلید قرار گرفته است. وی ادامه داد: اولین مرجع و کسی ما را در این عرصه تشویق و تمجید نمود، شخص مقام معظم رهبری بود که علیرغم برخی مخالفت ها در ابتدای این امر، ترغیب و تشویق ایشان مبنی بر حفظ نسخه بدل ها و سایر موارد، عرصه را بر انجام موفقیت آمیز این پروژه گشود.

وی در پایان با اشاره به تکمیل تصحیح نسخ و چاپ کافی شریف ادامه داد: در حال حاضر کار روی نهج البلاغه و من لا یحضره الفقیه در حال انجام است.

در پایان این دیدار کارشناسان مرکز ملی سوالات خود را از استاد احمدی مطرح نمودند.