حسن بوسلیکی

از سوی گروه علمی اخلاق مرکز ملی پاسخگویی برگزار شد:
در این نشست علمی رویکردها و شاخه های تخصصی علم اخلاق با محوریت پاسخگویی مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی، گروه علمی اخلاق مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، با در نظر گرفتن مجموع شرایط فرهنگی جامعه و توجه به لزوم هماهنگی با اقتضائات زمان و مکان، به بحث پاسخگویی اخلاقی نگاهی تخصصی داشته و در همین راستا جلساتی علمی برگزار می نماید.

در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن بوسلیکی به تبیین حوزه های تخصصی پاسخگویی اخلاقی و لزوم تفکیک میان آنها و توضیح پیچیدگی های مسائل مربوط به هر کدام از حوزه های مطالعات اخلاقی پرداخت.

مدیر گروه تربیت پژوهشکده اخلاق و معنویت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پاسخگویی درست و کارآمد به این مسائل را ناشی از تمحض و تمرکز کارشناس پاسخگو در آن حوزۀ خاص اخلاقی برشمرد و بحث را با ارائه شاخه های تخصصی علم اخلاق ادامه داد.

وی در این جلسه به تبیین محورهای یادشده پرداخت و خصوصاً برخی از مسائل نوپدید اخلاقی که امروزه تحت عنوان اخلاق کاربردی مورد بحث واقع می شوند را با ذکر نمونه ها و مصادیق عینی و استفاده از عکس و کلیپ برای کارشناسان محترم بیان نمود تا در ضمن بیان آنها، دقت ها و پیچیدگی هایی که در هر کدام از حوزه های خاص پاسخگویی اخلاقی وجود دارد روشن تر شود.

درخور ذکر است گروه علمی اخلاق یکی از شش بخش تخصصی پاسخگویی ذیل بخش پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی می باشد که نشست هایی علمی با رویکرد پاسخگویی به طور پیوسته برگزار می نماید.