پرسش وپاسخ

منظور از ارادة تشريعي آن است كه خداوند در مقام قانون گذاري، فعلي را واجب يا حرام كند و يا از بندگان بخواهد در عين عدم حرمت عملي، آن را ترك و يا ...

درباره مفهوم واژه "شر" در آن حدیث باید گفت: بی تردید، خداوند هیچ شر و بدی برای بندگان خود اراده نمی كند. مراد از این حدیث، آن است كه هر گاه كسی با سوء اختیار...

مشكل شما در واقع در حیطه یك بخش مهم اعتقادی و توحیدی یعنی توحید افعالی است؛ توحید افعالی بیانگر این عقیده است كه جهان هستی تنها یك فاعل حقیقی دارد و بر اساس ...

امام زمان (ع) درنام وكنيه، هم نام و هم كنيه حضرت محمد(ص) مي باشد، زيرا نام رسول خدا (ص) "محمد" و كنيه ايشان "ابوالقاسم " است ...

نوع زندگي امام غائب را به طريق خرق عادت[ مي‌توان پذيرفت]. البته خرق عادت، غير از محال است و از راه علم، هرگز نمي‌توان خرق عادت را نفي كرد. زيرا هرگز نمي‌توان...

آنچه كه شیعیان درباره مهدویت مطرح نموده اند، مبتنی بر عقل ، روایات و دیدگاه صاحبان اندیشه است ، از این رو است كه صدها كتاب در این زمینه سامان یافته و ابعاد ...

در برخي بدون اين كه تاريخ دقيق ولادت ذكر شده باشد، آمده است: «وي در اواخر حكومت عثمان به دنيا آمده، چنانچه در مقتل ابن مخنف بدان اشاره شده است».

اين كه همسران پيامبر كه از دنيا رفته اند، مادران مؤمنان ناميده شده اند، نشان از آن دارد كه تكريم و احترام آنها بر امت واجب است و عايشه هم يكي از آنها است.

بت پرستي در هر دوراني ملاكات و رسوم خودش را داشته مثلا در زمان جاهليت با اشيائي اعم از چوب و سنگ بت درست مي كردند و آن را خداي خود مي ناميدند و نام هاي لات و...

صفحه‌ها