پرسش وپاسخ

«لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ»(1)؛ در حقيقت،ما كتابي به سوي شما نازل كرديم كه يادِ شما در آن است. آيا نمي‏ انديشيد؟

مراعات قواعد در قرائت قرآن، بر زيبايي آن مي­افزايد. در روايات آمده است پيامبر (ص) فرمود: قرآن را با لحن زيبا بخوانيد. (1)

در قرائت عبارت"كفوا احد" چهار وجه جايز شمرده شده است:

صفحه‌ها