پرسش وپاسخ

شعار مرگ بر آمریكا مربوط به مردم آن كشور نیست، این شعار علیه سران آمریكا است . این امر را مردم جهان و مردم آمریكا نیز می دانند كه ما با دولت آمريكا ...

هركس در مسير تقوا و اهل بيت (ع) حركت نمايد، و وظائف خود را انجام دهد، مي تواند مورد عنايت امام زمان (عج) قرار گيرد. و ضرورتي ندارد كه انسان حتما در ميدان جنگ...

این كه دوست دارید از سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه باشید بسیار خوب و سازنده است و این كه دوست دارید از نظر جسمی نیز در اختیار امام باشید و بتوانید به...

منظور از ارادة تشريعي آن است كه خداوند در مقام قانون گذاري، فعلي را واجب يا حرام كند و يا از بندگان بخواهد در عين عدم حرمت عملي، آن را ترك و يا ...

درباره مفهوم واژه "شر" در آن حدیث باید گفت: بی تردید، خداوند هیچ شر و بدی برای بندگان خود اراده نمی كند. مراد از این حدیث، آن است كه هر گاه كسی با سوء اختیار...

مشكل شما در واقع در حیطه یك بخش مهم اعتقادی و توحیدی یعنی توحید افعالی است؛ توحید افعالی بیانگر این عقیده است كه جهان هستی تنها یك فاعل حقیقی دارد و بر اساس ...

امام زمان (ع) درنام وكنيه، هم نام و هم كنيه حضرت محمد(ص) مي باشد، زيرا نام رسول خدا (ص) "محمد" و كنيه ايشان "ابوالقاسم " است ...

نوع زندگي امام غائب را به طريق خرق عادت[ مي‌توان پذيرفت]. البته خرق عادت، غير از محال است و از راه علم، هرگز نمي‌توان خرق عادت را نفي كرد. زيرا هرگز نمي‌توان...

صفحه‌ها