كلام

منظور از ارادة تشريعي آن است كه خداوند در مقام قانون گذاري، فعلي را واجب يا حرام كند و يا از بندگان بخواهد در عين عدم حرمت عملي، آن را ترك و يا ...

درباره مفهوم واژه "شر" در آن حدیث باید گفت: بی تردید، خداوند هیچ شر و بدی برای بندگان خود اراده نمی كند. مراد از این حدیث، آن است كه هر گاه كسی با سوء اختیار...

مشكل شما در واقع در حیطه یك بخش مهم اعتقادی و توحیدی یعنی توحید افعالی است؛ توحید افعالی بیانگر این عقیده است كه جهان هستی تنها یك فاعل حقیقی دارد و بر اساس ...

در ابتدا باید اشاره شود كه در باره عالم ذر در بین علماء، جای بحث بسیار است و اصل وجود عالم خاصی به این نام مورد تایید نیست (1) و در مجموع باید توجه داشت كه ...

در بررسی نسبت دموكراسی با ولایت فقیه، متفكران اسلامی با توجه به تعریفی كه از دموكراسی ارائه كرده اند، دیدگاه های متفاوتی دارند. از این رو ابتدا لازم است ...

مردم قریش پیامبر اسلام را پیش از مبعوث شدن به رسالت، محمد «امین‏» خوانده و اشیاي گرانبها را نزد او به امانت مي‏گذاشتند. زماني كه در تجدید بناي كعبه ...

ابتداء توجه داشته باشيد كه در ميان متكلمين، درباره حقيقت اراده خداوند بحث هاي مختلفي صورت گرفته است. اما در مجموع مي توان گفت اراده خداوند از دو حيث قابل ...

در ابتدا بايد گفت: اين مسئله كه در نظام هستي ذره‌اي تغيير و تحول بدون اذن و مشيت الهي انجام نمي‌شود ،جاي ترديد نيست، ولي اين مطلب به معناي جبر و نفي اختيار ...

تصور خلقت جهان از جانب خدا و رها كردن آن با نظمي خاص، انديشه اي است كه در غرب با عنوان "ساعت ساز لاهوتي يا خداي ساعت ساز" لقب گرفته است كه بر اساس آن، خداوند...

صفحه‌ها