اخلاق

ابتدا باید توجه داشته باشید كه انسان كاری مهمتر از خود سازی ندارد و باید خود سازی در رأس امور انسان قرار بگیرد بقیۀ امور او همه معد و كمك كار براي نيل به ...

مجمع البحرین مي نویسد: «عشق محبتي است كه از حد تجاوز كند و انسان را از حال عادي خارج نماید. پس هر مجتبی ملازم عشق نیست اما هر عشقي با محبت همراه است...

جنگ در راه خدا و كشته شدن در میدان جنگ فضیلتی بسیار بزرگ است؛ اما با این همه ، جنگ و جهاد با دشمنان ظاهری و خارجی دین، "جهاد اصغر" است و جهاد با نفس و شیطان ...

از نظر قرآن، انسان موجودي است برگزيده از طرف خداوند، ‌خليفه و جانشين او در زمين،‌نيمه ملكوتي و نيمه مادي، داراي فطرتي خود آشنا، آزاد، مستقل، امانتدارخدا و ...

اگر در زندگی همه کارۀ نظام هستی را خدا بدانیم و یقین داشته باشیم که ابتلائات و گرفتاری ها همه برای رشد وتعالی انسان است به آسانی می توانیم دربرابر مشکلات ...

عالمی كه ما در آن زندگی می كنیم، عالم مادی است كه ساختار آن بر اساس نظام علیت و معلولیت است،یعنی هر چیز بر اساس علت‌های شناخته شده یا ناشناخته‌تحقق می یابد ...

صفحه‌ها