مسـائل بانـوان

«إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ؛ خداوند سرنوشت هيچ قوم و ملّتي را تغيير نمي‏دهد مگر آن كه آنان آنچه را در خودشان..