در نمایندگی مرکز ملّی پاسخگویی در اصفهان برگزار شد.
کارگاه تخصصی بایسته های روانشناسی در پاسخگویی دینی برای اولین بار در اصفهان با حضور مدیر گروه مشاوره مرکز ملّی پاسخگویی قم جناب آقای دکتر عبدی اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی دفترتبلیغات اسلامی اصفهان حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمّد علیجانی، رئیس مرکز ملّی پاسخگویی به سؤالات دینی نمایندگی اصفهان اظهار کرد: نمایندگی مرکز ملّی پاسخگویی در اصفهان ضمن اقدامی خلاقانه، دانش افزایی تخصصی برای گروه های مختلف پاسخگویی را در سال 1396 به صورت ویژه برگزار کرد.

ایشان از نمونه‌ برنامه های تخصصی دانش افزایی را کارگاه تخصصی بایسته های روانشناسی در پاسخگویی دینی برشمردند که برای اولین بار با حضور مدیر گروه مشاوره مرکز ملّی پاسخگویی قم جناب آقای دکتر عبدی سوم بهمن 1396 برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیجانی افزودند:

نمونه دیگری که در سال جاری انجام شد نشست های تخصصی ویژه هرگروه از پاسخگویان با حضور مدیرگروه مربوطه بوده که در سال 1396 مرحله اول بسته آموزش تخصصی گروه های پاسخگویی به طور کامل و موفقیت آمیز انجام پذیرفته است.

ایشان افزودند:

در کارگاه تخصصی بایسته های روانشناسی در پاسخگویی دینی موضوعات اساسی همچون ضرورت تفکیک سوال از مسئله، تقویت بنیه مهارتی پاسخگویی متناسب با تخصص علمی، تقسیم بندی انواع پرسش ها و رعایت تناسب در پاسخ ها، ضرورت احترام اصیل برای پرسشگر، رعایت شرایط همدلی در پاسخگویی، تفکیک شان پاسخگو از شان قاضی، پلیس و . . . مطرح شد.

همچنین از جمله مباحث بیان شده در کارگاه به موضوع تاثیر 85 درصدی زبان بدن در پاسخگویی پرداخته و پاسخگویی تلفنی را فعالیتی مشکل از این زاویه ترسیم کردند، چراکه در پاسخگویی تلفنی صرفاً تن صدا و احیانا مکث ها و لکنت های مخاطب می تواند گویای شرایط مخاطب باشد.

موضوع اجازه دادن به مخاطب در فرصت های سکوت او برای تفکر را نیز از بایسته های روانشناسی در پاسخگویی دینی برشمردند.

نهایتاً اینکه آنچه اهمیت دارد ارزش علمی پاسخ ها است، رعایت این امر به تناسب شرایط مخاطب و پرسشگر را ضروری دانستند.

ایشان در پایان یکی از هدف گزاری های نمایندگی اصفهان را در سال 1396 آموزش های تخصصی برشمردند و برای سال آتی از تدوین برنامه های تخصصی گزارش نمونه «Case Report» خبر دادند. در این فعالیت محتوای پاسخ کارشناسان مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.