هدف دعا.ارتباط باخدا هدف دعا.مصلحت در استجابت دعا.علت عدم استجابت دعا

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.