لذت گناه.ترک نماز سبب شیرینی گناه.نماز همراه گناه.اثر نماز خواندن

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.