عجب.بزرگ شمردن عمل.عجب بدتر از گناه.کوچک شمردن عمل

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.