شکر نعمت.کوچک شمردن عمل.تکیه بر عمل خود.تکیه بر فضل خدا

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.