ریا افت عبادت.انگیزه غیرالهی در ریا.دخالت نیت در ریا.معنای ریا

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.