رضایت از غذا. آداب غذا خوردن.عیب گرفتن از غذا.شکر هنگام غذا

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.