حلال خوردن.پاکیزه خوردن.شراب مانع قبولی نماز.ترک محرمات الهی

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.