موانع خیانت مومن.اخلاص در عمل.خیرخواهی بزرگان.حفظ وحدت

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.