علامت مومن.تبری از خلاف.توجه به حقوق واجب.تعهد نسبت به حقوق واجب

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.