عزم راسخ.عزم سبب قوت بدن.علت تنبلی.اراده

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.