سه خصلت مومن.تکمیل ایمان.سنت پروردگار و پیامبرو امام.کتمان سر.مدارا

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.