سخن حکمت امیز.گفتن حکمت به اهلش.نگفتن حکمت به جاهل.کمک نکردن به ظلم

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.