زینت بخشی عقل.خاموشی بجا.دروغ بدترین رسوایی.علت تحذیر زیاد دروغ

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.